Press Release

CalOptima Là Chương Trình Medi-Cal Được Xếp Hạng Cao Nhất Trong Tiểu Bang California

Ủy Ban Bảo Đảm Phẩm Chất của Quốc Gia (tiếng Anh là National Committee for Quality Assurance, viết tắt là NCQA) ghi nhận phẩm chất chung của CalOptima cho năm thứ năm liên tiếp

QUẬN CAM, California (Ngày 24 tháng 9 năm 2018)

Trong năm thứ năm liên tiếp, CalOptima là chương trình Medi-Cal được xếp hạng cao nhất trong tiểu bang California, dựa vào Bảng Xếp Hạng Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Medicaid Năm 2018–2019 của Ủy Ban Bảo Đảm Phẩm Chất của Quốc Gia (NCQA). Những sự đánh giá của Ủy Ban NCQA được dựa trên dữ liệu phẩm chất chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn và sự hài lòng của thành viên.

CalOptima đã nhận được số điểm 4 trên 5 — là số điểm cao nhất được tặng thưởng cho bất kỳ chương trình Medi-Cal nào trong tiểu bang. Thật vậy, chỉ 13 chương trình Medicaid của 177 chương trình toàn quốc được duyệt xét có số điểm cao hơn. (Tại California, chương trình Medicaid còn được biết đến như là Medi-Cal.)

Ông Michael Schrader, Giám Đốc Điều Hành cho biết, “Tại CalOptima, thành viên của chúng tôi được ưu tiên”. “Kỷ lục 5 năm là chương trình được xếp hạng cao trong tiểu bang của chúng tôi cho thấy sự cống hiến của cộng đồng nhà cung cấp dịch vụ địa phương xuất sắc của chúng tôi trong việc cung cấp những kết quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho thành viên."

NCQA đánh giá phẩm chất chương trình Medicaid dựa trên khoảng 40 tiêu chuẩn lâm sàng liên quan đến cả việc chăm sóc phòng ngừa và điều trị. Các biện pháp phòng ngừa báo cáo liệu thành viên có nhận được dịch vụ để giữ gìn sức khỏe, như các buổi khám sức khỏe cho trẻ em, chích ngừa và tư vấn dinh dưỡng. Biện pháp điều trị đánh giá liệu thành viên có nhận được sự chăm sóc thích hợp để điều trị các bệnh trạng và bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tiểu đường và cao huyết áp. NCQA cũng thẩm định phẩm chất của một chương trình dựa vào việc đánh giá sự hài lòng của thành viên trên chín phương diện, như được chăm sóc nhanh chóng và việc các bác sĩ giao tiếp với bệnh nhân tốt như thế nào.

 Download the full press release

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.