OneCare Connect

یافتن ارائه‌دهنده

به چه نوع ارائه‌دهنده‌ای نیاز دارید؟

اگر فکر میکنید در وضعیت اضطراری جسمی یا روانی هستید لطفاً با شماره تلفن 911 تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه نمایید.

Doctor Icon

یافتن پزشک یا متخصص امکان جستجو بر حسب نام، شبکه درمانی، شهر و دیگر معیارها وجود دارد.

Hand Holding Heart Icon

یافتن ارائه‌دهنده خدمات سلامت رفتاری ارائه دهنده خدمات بهداشتی رفتاری مانند روانشناسان، روانپزشکان و موارد دیگر.

Eye Icon

یافتن ارائه‌دهنده خدمات بینایی پزشکان متخصص چشم مانند چشم‌پزشکان یا متخصصان بینایی‌سنجی را بر حسب نام یا منطقه جستجو کنید.

Hospital Icon

یافتن بیمارستان یا مرکز مراکز به مکان‌هایی مانند مراکزمراقبتهای بلند مدت، آزمایشگاهها و مراکز عکسبرداری گفته می‌شود. امکان جستجوی مراکز خدمات بزرگسالان جامعه-محور (CBAS)، خدمات حمل و نقل پزشکی و غیرپزشکی وغیره نیز وجود دارد.

Mortal Pestle Icon

یافتن داروخانه امکان جستجو بر حسب منطقه یا نوع داروخانه وجود دارد.

اگر پرسشی داشتید یا برای یافتن ارائه‌دهنده خاصی به راهنمایی نیاز داشتید، با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_WEB023 Accepted 06/17/19

برنامه Care Connect Cal MediConnect Plan (برنامه مدیکر- مدیکید Medicare-Medicaid)، برنامه ای درمانی است که با هر دو بیمه مدیکل (Medi-Cal) و مدیکر(Medicare) برای ارائه مزایای هر دو بیمه به اعضا، قرارداد دارد. ممکن است محدودیت ها، سهم های پرداخت هزینه و شروطی وجود داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش خدمات اعضای OneCare Connect تماس بگیرید و یا کتابچه راهنمای اعضای OneCare Connect را مطالعه فرمائید. مزایا، فهرست داروهای تحت پوشش، شبکه داروخانه ها و ارائه کنندگان و/یا سهم های پرداخت هزینه ممکن است در 1 ژانویه هر سال تغییر کنند. سهم های پرداخت هزینه برای داروهای نسخه ای ممکن است بسته به میزان کمک اضافی که دریافت می کنید متفاوت باشد. لطفاً برای آگاهی از جزئیات بیشتر با برنامه تماس بگیرید. داروخانه ها/ پزشکان/ارائه دهندگان خدمات دیگر نیز در شبکه ما هستند. فهرست داروهای تحت پوشش و/یا داروخانه ها و ارائه کنندگان خدمات شبکه ممکن است در طول سال تغییر کنند. قبل از ایجاد هر گونه تغییری که بر شما تاثیر گذار باشد، ما به شما اطلاع میدهیم. برنامه OneCare Connect طبق قوانین حقوق مدنی دولت، هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، سن ، معلولیت یا جنسیت قائل نمیشود. می توانید این اطلاعات را به صورت رایگان به زبانهای دیگر دریافت کنید. با شماره رایگان 1-855-705-8823تماس بگیرید. کاربران خط TDD/TTY می توانند با شماره 1-800-735-2929تماس بگیرند. این تماس رایگان است.

Download the free Adobe Reader.

Materials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website,
click here.