OneCare Connect

جلسه های آشناسازی اعضاء جدید

تازه به عضویت OneCare Connect در آمده اید؟ از شما دعوت میشود!

در جلسات آشناسازی اعضاء جدید شما در موارد زیر اطلاعاتی کسب میکنید:

 • مزایای شما
 • حقوق و مسئولیتها
 • چگونگی دریافت خدمات درمانی و دارو
 • چگونگی استفاده از منابع محلی

اگر میخواهید ثبت نام کنید، پرسشی دارید یا میخواهید درخواست مترجم ارائه نمایید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان CalOptima از طریق شماره تلفنهای ارائه شده در زیر تماس بگیرید.

جلسات آشناسازی در محل CalOptima به آدرس 505 City Parkway West, Orange, CA 92868 برگذار میشود.

برنامه


پنجشنبه، 18 جولای، 2019
پنجشنبه، 15 اگوست، 2019
پنجشنبه،19 سپتامبر ، 2019
پنجشنبه، 17 اکتبر، 2019
پنجشنبه،14 نوامبر ، 2019

تاریخ

OneCare Connect
زمان و مکان
1 تا 2 بعد از ظهر

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

تماس با ما
 • خدمات مشتریان OneCare Connect
  شما میتوانید از طریق آنلاین یا تلفن طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روزبا ما تماس بگیرید.
  شماره رایگان 1-855-705-8823
  1-800-735-2929TDD/TTY

 • در OneCare Connectثبت نام کنید
  شماره رایگان 1-800-960-9070
  اطلاعات ثبت نام
ملاقات با ما
 • لطفاً در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بخ دفتر ما مراجعه نمایید.
  احتیاجی به وقت قبلی نیست.
  دفتر ما در بعضی تعطیلات بسته است.
  آدرس ، نقشه

 • ما به زبان شما صحبت میکنیم
  درخواست مترجم
اعضاء جدید OCC
داروها / داروخانه

برای تسلیم شکایت به مدیکر (Medicare)، بر روی لینک زیر در وبسایت مدیکر کلیک کنید: فرم شکایت مدیکر

H8016_20WEB001_2020_A Accepted 9/29/19

اعلامیه سلب مسئولیتMaterials available on this Website in PDF format may require the free Adobe Reader to view. To download Adobe Reader for free from the Adobe Website, click here.

Download the free Adobe Reader.