فرم شکایت و درخواست تجدید نظر آنلاین مخصوص عضو

پس از پر کردن فرم زیر بر روی گزینه ”ارسال“ (Submit) کلیک کنید. سپس مطالب را مرور کنید و از درستی آنها مطمئن شوید. در صورت درست بودن مطالب، دوباره بر روی گزینه ”ارسال“ (Submit) کلیک کنید تا فرم برای ما فرستاده شود. اگر برای پر کردن این فرم به راهنمایی نیاز داشتید، با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

* = این قسمتها را باید پاسخ دهید

تاريخ تنظیم شکايت

Sunday, June 16, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لطفاً فرم پر شده را مرور کنید و در صورت نیاز اطلاعات وارد شده را اصلاح کرده یا اطلاعات جدید را در آن وارد کنید. اگر در پر کردن فرم با مشکلی روبرو شدید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان ما از طریق شماره 8088-587-888-1 تماس بگیرید.

از اینکه مشکلات و دغدغه های خود را با CalOptima مطرح می کنید بسیار ممنونیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوقی که بعنوان یک عضو از آنها برخوردارید، پوشش های درمانی و بهداشتی و خدمات موجود به دفترچه راهنمای اعضای CalOptima مراجعه بفرمایید.

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.

Language
Text Size