Ở CalOptima, trọng tâm của chúng tôi là giúp quý vị và người thân được khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là bảo đảm quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ phẩm chất và cùng làm việc với quý vị để quý vị nhận được những sự giúp đỡ khi cần.

CalOptima làm việc với hơn 7,000 bác sĩ, gần 500 nhà thuốc, và hầu hết các bệnh viện và trung tâm chăm sóc dài hạn trong khu vực của Quận Cam. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý vị cho dù nếu quý vị đang có một buổi khám tổng quát chăm sóc sức khỏe, trong tình trạng cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng hoặc có các vấn đề sức khỏe chính.

Đối với chúng tôi, “Cùng Nhau Hoàn Thiện” không chỉ có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ giỏi; đây còn có nghĩa quý vị biết gọi cho ai nếu quý vị cần được giúp đỡ. Nhân viên Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima đã được huấn luyện để giúp quý vị hiểu rõ hơn về phúc lợi của quý vị và cách để nhận sự chăm sóc khi cần thiết. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại Quận Cam và nhân viên của chúng tôi nói được tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt và tiếng Trung Đông. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thông dịch nếu chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Những kết nối và tin tức nhanh chóng

Câu Hỏi

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ về việc chăm sóc sức khỏe, vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ Thành Viên số:


1-714-246-8500
1-888-587-8088 (Số điện thoại miễn phí)

24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Thành viên có khó khăn về thính giác hoặc phát âm có thể gọi đường dây TDD/TTY tại số 1-800-735-2929.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho các thành viên của chúng tôi.

  

Report Non-Compliance, Fraud, Waste and Abuse

You Can Report Non-Compliance, Fraud, Waste and Abuse. If you see any activity that you think is wrong, we strongly encourage you to call our Compliance and Ethics Hotline at 1-877-837-4417 or report the activity using the Suspected Fraud or Abuse Referral Form. You do not have to give your name to report fraud activity.
Language
Text Size