Chúng Tôi Nói Cùng Ngôn Ngữ với Quý Vị

Chào Mừng Quý Vị Đến Với CalOptima PACE!

PACE (Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện Cho Các Vị Cao Niên, tiếng Anh là Program of All-Inclusive Care for the Elderly) là một chương trình Medicare và Medi-Cal trong cộng đồng, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và hợp nhất để giúp các vị cao niên ốm yếu có thể giữ được một cuộc sống độc lập trong cộng đồng.

PACE cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc cấp tính và dài hạn được Medicare và Medi-Cal đài thọ. Các dịch vụ được sắp xếp chỉ dành riêng cho quý vị, dựa theo nhu cầu của quý vị do một Nhóm Chăm Sóc Liên Ngành của chúng tôi cung cấp.

Các dịch vụ được cung cấp bởi CalOptima PACE bao gồm:

 • Chăm sóc y tế định kỳ, bao gồm chăm sóc chuyên khoa

 • Các loại thuốc theo toa và xét nghiệm

 • Chăm sóc cá nhân cho những việc như tắm gội, mặc quần áo và việc vặt ở nhà và trong Trung Tâm Ban Ngày của chúng tôi

 • Giải trí và các hoạt động xã hội, và các bữa ăn dinh dưỡng

 • Dịch vụ chuyên chở đến các buổi hẹn liên quan đến y tế, và đưa đón đến Trung Tâm Ban Ngày của chúng tôi

 • Các dịch vụ xã hội

 • Các dịch vụ cấp cứu và chăm sóc tại bệnh viện*

Tùy vào nhu cầu y tế của quý vị, các dịch vụ thêm có thể bao gồm:

 • Nha khoa, nhãn khoa, dịch vụ bàn chân và thính giác (răng giả, mắt kính, chăm sóc bàn chân và các hỗ trợ thính giác)

 • Trị liệu vật lý, kỹ năng, và ngôn ngữ

*Các tham dự viên phải nhận được tất cả các dịch vụ cần thiết, ngoài sự chăm sóc cấp cứu từ các nhà cung cấp dịch vụ CalOptima PACE và sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất cứ các dịch vụ không được cho phép hoặc các dịch vụ ngoài hệ thống.

Để Có Thể Là Một Tham Dự Viên Của PACE, Quý Vị Phải:

 • Ít nhất từ 55 tuổi trở lên

 • Sống trong vùng phục vụ của chúng tôi

 • Đáp ứng các điều kiện của mức độ chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng như đã được xác nhận bởi Tiểu Bang California

 • Có thể sống an toàn tại nhà hoặc trong một môi trường cộng đồng với sự hỗ trợ thích hợp

Để biết thêm chi tiết về PACE, xin vui lòng gọi cho chúng tôi ở số 1-714-468-1100 hoặc đường dây miễn phí tại 1-855-785-2584, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Giờ Thái Bình Dương. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-714-468-1063. Hoặc đến trung tâm của chúng tôi tại địa chỉ 13300 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843. Chúng tôi cũng chào đón những người đến mà không lấy hẹn trước.

Các Tài Liệu Quan Trọng cho Các Tham Dự Viên của PACE

Sức khỏe của quý vị thì quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị biết và tiếp nhận tất cả các phúc lợi của mình khi là tham dự viên của PACE. Nếu có tài liệu nào không được liệt kê theo như ngôn ngữ mà quý vị muốn, xin vui lòng gọi cho chúng tôi ở số 1-714-468-1100 hoặc đường dây miễn phí tại 1-855-785-2584, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Giờ Thái Bình Dương. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-714-468-1063. Hoặc đến trung tâm của chúng tôi tại địa chỉ 13300 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843. Chúng tôi cũng chào đón những người đến mà không lấy hẹn trước.

Thông Tin Ghi Danh Gia Nhập

Để thảo luận nếu CalOptima PACE là chương trình phù hợp cho quý vị hoặc một thành viên gia đình, xin vui lòng gọi (các) điều phối viên thông thạo và sẵn sàng giúp đỡ về việc ghi danh vào PACE ở số 1-714-468-1100 hoặc đường dây miễn phí tại 1-855-785-2584, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Giờ Thái Bình Dương. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-714-468-1063. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Chúng tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của quý vị và giải thích về quá trình ghi danh gia nhập.

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho quý vị một vòng tham quan trung tâm PACE của chúng tôi, để cung cấp cho quý vị những thông tin thêm về các dịch vụ và phúc lợi của chúng tôi. Nếu quý vị muốn trở thành một tham dự viên sau chuyến tham quan này, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian thuận tiện để gặp quý vị một lần nữa để thẩm định nhu cầu của quý vị, trả lời bất cứ câu hỏi nào và giải thích đầy đủ về các dịch vụ của chúng tôi.

Tài Liệu về PACE 
Tập tài liệu này sẽ cung cấp cho quý vị thêm thông tin chi tiết về PACE và các phúc lợi của chương trình.

Thông Tin Phúc Lợi

Bảng Tóm Tắt Các Phúc Lợi và Sự Đài Thọ
CalOptima PACE cung cấp nhiều phúc lợi của chương trình, do Medicare và Medi-Cal đài thọ. Nhóm Chăm Sóc Liên Ngành cụ thể của quý vị sẽ làm việc với quý vị và gia đình của quý vị để xác định phúc lợi nào là phù hợp nhất với quý vị. Bảng này là để giúp cho quý vị so sánh các phúc lợi được đài thọ và chỉ là một bản tóm tắt. Không có tiền phụ phí cho các dịch vụ của PACE.

Quá Trình Than Phiền

Tất cả chúng tôi tại CalOptima PACE chia sẻ trách nhiệm về việc chăm sóc và sự hài lòng của quý vị với các dịch vụ quý vị nhận được. Thủ tục than phiền của chúng tôi được tạo ra để quý vị và/hoặc người đại diện của quý vị có thể trình bày bất cứ những quan tâm hoặc sự không hài lòng gì mà quý vị có để chúng tôi có thể giải quyết chúng kịp thời và hiệu quả. Quý vị cũng có quyền khiếu nại bất cứ quyết định nào về việc không chấp thuận, cung cấp, sắp xếp hoặc tiếp tục các dịch vụ mà quý vị nghĩ rằng được đài thọ, hoặc trả tiền cho các dịch vụ mà quý vị nghĩ rằng chúng tôi phải trả.

Tìm Hiểu Thêm về Quá Trình Than Phiền

Các Mẫu Đơn Thông Dụng

Chúng tôi muốn quý vị dễ dàng tìm những mẫu đơn mà quý vị cần. Nếu quý vị không nhìn thấy mẫu đơn mà quý vị đang tìm kiếm, hoặc nếu quý vị không chắc chắn đó là mẫu đơn quý vị cần, xin quý vị vui lòng gọi cho (các) điều phối viên ghi danh gia nhập của PACE ở số 1-714-468-1100 hoặc đường dây miễn phí tại 1-855-785-2584, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Giờ Thái Bình Dương. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-714-468-1063. Chúng tôi sẵn sàng để giúp đỡ quý vị.

Mẫu Đơn Khiếu Nại

Mẫu Đơn Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Bản Hướng Dẫn Sự Cho Phép theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và ung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA) của CalOptima để Tiết Lộ hông Tin về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Mẫu Đơn Than Phiền

Yêu Cầu Cá Nhân để Truy Cập Chi Tiết Sức Khỏe Cá Nhân (PHI)

Thông Báo Về Cách Giữ Thông Tin Riêng Tư

PACE Referral Form

Đơn Nghi Ngờ Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Chúng Tôi Nói Ngôn Ngữ Của Quý Vị

Tại CalOptima PACE, chúng tôi tin vào tầm quan trọng của việc cung cấp các dịch vụ nhạy cảm với các nhu cầu của cộng đồng. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng quý vị nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất có thể. PACE tôn trọng quý vị, văn hóa và tín ngưỡng của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch không tốn chi phí cho các tham dự viên của chúng tôi.

Để liên lạc với chúng tôi, xin vui lòng gọi cho chúng tôi ở số 1-714-468-1100 hoặc đường dây miễn phí tại 1-855-785-2584, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều, Giờ Thái Bình Dương. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-714-468-1063. Hoặc đến trung tâm của chúng tôi tại địa chỉ 13300 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843. Chúng tôi cũng chào đón những người đến mà không lấy hẹn trước.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_MM17_2ThreshholdWebETV

Language
Text Size