Health and Wellness

برنامه پاداش سلامت اعضا

درسلامتی خود نقش فعالی داشته باشید!

CalOptima به اعضا واجد شرایط که نقش فعالی در سلامت خود دارند پاداش سلامت رایگان ارائه میکند! شما میتوانید فرم را از لینک ارائه شده در زیردانلود و چاپ نمایید و در ملاقات بعدی با پزشک خود تکمیل نمایید. برای اطلاع از جزییات برنامه و چگونگی واجد شرایط شدن به هر فرم پاداش سلامتی مراجعه نمایید.

If you have any questions about the Member Health Rewards Program, call CalOptima Health’s Customer Service at the toll-free numbers below. We have staff who speak your language.

  • Medi-Cal: 1-888-587-8088 (TTY 711), Monday through Friday, from 8 a.m. to 5:30 p.m.
  • OneCare: 1-877-412-2734 (TTY 711), 24 hours a day, 7 days a week.

مهم: این صفحه فقط شامل پاداش سلامتی اعضا در حال حاظر است. پاداشهای سلامتی میتوانند در هر زمان متوقف شوند. این پاداش سلامتی تشویقی شامل اعضا برنامه مراقبتهای بلند مدت (LTC) و برنامه مراقبتهای همه جانبه CalOptima برای سالمندان (PACE) نمیشود.

پاداش سلامتی اعضا برای دریافت واکسن COVID-19

اعضا واجد شرایط CalOptima که سن آنها 5 سال یا بیشتر است حداکثر 2 کارت هدیه هر کدام به مبلغ 25$ برای دریافت دو تزریق و یک کارت هدیه به مبلغ 25$ برای واکسنهای یک تزریقی دریافت خواهند کرد. کارتهای هدیه زمانی ارسال میشوند که CalOptima از طریق ثبت واکسیناسیون کالیفرنیا (California Immunization Registry) تایید کند شما واکسن COVID-19 را دریافت کرده اید.

 
اگر واکسن COVID-19 را دریافت کرده اید، لطفاً صبور باشید. تایید دریافت واکسن و ارسال کارت هدیه برنامه پاداش سلامتی اعضا برای دریافت واکسن COVID-19 ممکن است تاخیر داشته باشد. اگر واکسنی دریافت کرده اید که 2 تزریق داشته، ممکن است کارتهای هدیه برای هر تزریق را در زمانهای متفاوت دریافت نمایید. از شکیبایی شما سپاسگذاریم.

مشوق سلامت CalOptima Medi-Cal : بزرگسالان

Cancer Icon

غربالگری سرطان پستان

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 50 تا 74 که آزمایش ماموگرام برای سرطان پستان را انجام داده اند

غربالگری سرطان دهانه رحم

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 21 تا 64 که آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام داده اند

تست A1C دیابت

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 18 تا 64 که مبتلا به بیماری قند هستند وتست A1c را انجام داده اند

معاینه چشمهای دیابتی

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 18 تا 64 که مبتلا به دیابت هستند ومعاینه چشم را انجام داده اند

معاینه پس از زایمان

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
معاینه پس از زایمان زرا بین 1 تا 12 هفته بعد از زایمان انجام داده اند

Coming Soon! Annual Wellness Visit

Coming Soon! Download the Form   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی را انجام داده اند

مشوق سلامت CalOptima Health OneCare (HMO D-SNP) : بزرگسالان

تست غربالگری سرطان پستان

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که وقت انجام ماموگرام غربالگری سرطان پستان رسیده و انجام داده اند

تست غربالگری سرطان روده بزرگ ومقعد

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی را انجام داده اند

Coming Soon! Annual Wellness Visit

Coming Soon! Download the Form   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی را انجام داده اند

معاینه چشمهای دیابتی

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
در سنین 18 تا 64 که مبتلا به دیابت هستند ومعاینه چشم را انجام داده اند

معاینه پس از زایمان

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Medi-Cal
معاینه پس از زایمان زرا بین 1 تا 12 هفته بعد از زایمان انجام داده اند

Coming Soon! Osteoporosis Management for Members with Fracture

Coming Soon! Download the Form   

جایزه رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضایی که کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی را انجام داده اند

About Us
How To...
Careers
Latest News