Medi-Cal

مدارک اعضاء

چیزهایی که ممکن است نیاز داشته باشید

کتابچه راهنمای اعضاء مدیکل (Medi-cal) را دانلود نمایید . این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

Document with arrow pointing down icon

اشتباهات تصحیح شده کتابچه راهنمای اعضا را دانلود نمایید Download PDF Icon این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

دانلود راهنمای ارائه دهندگان مدیکل 2023  از راهنمای ارائه دهندگان برای یافتن پزشک، متخصص و دیگر ارائه دهندگان در نزدیکی خود استفاده نمایید.

فهرست ارائه‌دهندگان پیوست بالا در آوریل 2023 آماده شده است و ممکن است برخی از اطلاعات قدیمی باشند. لطفاً از Online Provider Search Tools برای به‌روزترین اطلاعات ارائه‌دهندگان استفاده کنید یا برای گرفتن راهنمایی با خدمات مشتری CalOptima Health به شماره 888-587-8088، TTY 711 تماس بگیرید.

80px spacer یک لیست PDF از تغییرات دایرکتوری ارائه دهندگان را دانلود کنید. (لینک فایل تکمیلی)Download PDF Icon   

Document with arrow pointing down icon

آخرین خبرنامه اعضاء  راهکارهایی برای سالمتر نگاه داشتن خود و خانواده تان را مطالعه نمایید

فرمهای متداول اکثر فرمهای مورد نیاز را در این محل پیدا میکنید.

حقوق شما کمکهای زبانی، اطلاعیه عدم تبعیض و دیگر اطلاعات سودمند.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات