Take action to keep your Medi-Cal

Report any new changes to your name, mailing address, email address and phone number, so the County of Orange Social Services Agency (SSA) can contact you. Call 1-800-281-9799. This may help you keep your Medi-Cal coverage.

از اطلاعات شخصی خود محافظت کنید

متوجه شده است که افراد غیرمجاز از اعضا در خانه‌های‌شان ملاقات‌های ناخواسته به عمل می‌آورند. آنها از شما شناسه CalOptima Health و سایر اطلاعات شخصی‌تان را می‌پرسند و بعضی اوقات خود را به عنوان کارمند CalOptima Health معرفی می‌کنند. این افراد غیرمجاز ممکن است در ازای اشتراک‌گذاری شناسه CalOptima Health و سایر کارت‌های شناسایی صادره توسط دولت (مثل گواهینامه رانندگی یا کارت تأمین اجتماعی) به شما تلفن بی‌سیم رایگان ارائه دهند.

لطفاً آگاه باشید که این افراد کارمند CalOptima Health نیستند و کارمندان CalOptima Health هرگز بدون تعیین وقت قبلی به ملاقات اعضا در خانه نمی‌روند. CalOptima Health تلفن بی‌سیم رایگان ارائه نمی‌دهد. لطفاً اطلاعات شخصی خود را به صورت خصوصی نگاه دارید.

اگر شناسه CalOptima Health خود را به شخص غیرمجازی دادید، لطفاً با خط رایگان 1-888-587-8088(711 تله تایپیست) به CalOptima Health گزارش دهید و درخواست دهید که یک رمز عبور امنیتی برای حساب کاربری CalOptima Health شما قرار داده شود. شما می‌توانید درخواست دهید که فعالیت‌های حساب کاربری CalOptima Health شما بررسی شود و اطلاعات سلامت محافظت‌شده‌تان (Protected Health Information, PHI) مورد بازبینی قرار گیرد. اگر فعالیت‌هایی در حساب کاربری شما وجود دارد که شما موافق آنها نبوده‌اید، لطفاً با شماره تلفن بالا یا ایمیل
Fraud@CalOptima.org با CalOptima Health تماس بگیرید.

لطفاً با محافظت از اطلاعات شخصی خود در برابر افراد غیرمجاز ایمنی خود را حفظ کنید.

در مورد ما
چگونه......
  • تماس با CalOptima
    شما میتوانید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید یا شخصا به ما مراجعه نمایید.

  • استفاده از پورتال اعضاء
    اطلاعات در مورد کارهایی که در پورتال اعضاء میتوانید انجام دهید ، مانند تغییر آدرس و انتخاب پزشک.
مشاغل
آخرین خبرها