Medi-Cal

یافتن ارائه‌دهنده

به چه نوع ارائه‌دهنده‌ای نیاز دارید؟

اگر فکر میکنید در وضعیت اضطراری جسمی یا روانی هستید لطفاً با شماره تلفن 911 تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه نمایید.

Doctor Icon

یافتن پزشک یا متخصص امکان جستجو بر حسب نام، شبکه درمانی، شهر و دیگر معیارها وجود دارد.

Hand Holding Heart Icon

یافتن ارائه‌دهنده خدمات سلامت رفتاری ارائه دهنده خدمات بهداشتی رفتاری مانند روانشناسان، روانپزشکان و موارد دیگر.

Eye Icon

یافتن ارائه‌دهنده خدمات بینایی پزشکان متخصص چشم مانند چشم‌پزشکان یا متخصصان بینایی‌سنجی را بر حسب نام یا منطقه جستجو کنید.

Hospital Icon

یافتن بیمارستان یا مرکز مراکز به مکان‌هایی مانند مراکزمراقبتهای بلند مدت، آزمایشگاهها و مراکز عکسبرداری گفته می‌شود. امکان جستجوی مراکز خدمات بزرگسالان جامعه-محور (CBAS)، خدمات حمل و نقل پزشکی و غیرپزشکی وغیره نیز وجود دارد.

Urgent Care Icon

یافتن مراکز مراقبتهای فوری مراقبتهای فوری به مراقبتی گفته میشود که اورژانس نبوده یا برای زندگی شما خطرناک نیست اما در عرض 24 ساعت به آن نیاز دارید.

Mortal Pestle Icon

جستجوی داروخانه جستجوی داروخانه، فهرست داروهای تحت قرارداد و غیره در وبسایت DHCS Medi-Cal Rx.

اگر پرسشی داشتید یا برای یافتن ارائه‌دهنده خاصی به راهنمایی نیاز داشتید، با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات