Medi-Cal

پرسش‌های متداول

پرسش‌ها و پاسخ‌های متداوال درباره CalOptima و Medi-Cal.

اگر پاسخ پرسش‌تان را در اینجا نمی‌بینید، با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید. ما می‌توانیم به شما کمک کنیم و دسترسی شما به بهترین خدمات درمانی ممکن را تضمین کنیم.

1. تفاوت بین کارت شناسایی مزایای مدیکل (BIC)و کارت شناسایی CalOptima (ID) چیست؟

BIC کارتی است که اداره خدمات اجتماعی اورنج کانتی صادر می‌کند. این کارت برای دریافت خدمات تحت پوشش مدیکل کاربرد دارد. ID کارت CalOptima را CalOptima Medi-Cal صادر می‌کند. با داشتن کارت CID می‌توانید خود را به عنوان عضو CalOptima معرفی کنید. بسیار مهم است که در هنگام مراجعه به مراکز خدمات درمانی همه کارتهای بیمه درمانی را همراه داشته باشید و ارائه کنید.

2. اگر کارت شناسایی شما گم شود، چه کنید؟

در صورت گم کردن BIC، با اداره خدمات اجتماعی اورنج کانتی در محل خود تماس بگیرید. برای مشاهده فهرست دفترها در اینجا کلیک کنید. صورت گم کردن کارت CalOptima ID، با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید.

3. چگونه می‌توانیدارائه‌دهنده اصلی خدمات درمانی (PCP)را تغییر دهید؟

شما می‌توانید ارائه‌دهنده اصلی خدمات درمانی خود را هر 30 روز به هر دلیل تغییر دهید. بخش خدمات اعضای شبکه درمانی شما می‌تواند به شما در زمینه تغییر PCP کمک کند. شماره این مرکز روی کارت CalOptima ID درج شده است.

اگر PCP برگزیده شما به شبکه درمانی فعلی شما مرتبط نباشد، ممکن است بتوانید شبکه درمانی خود را تغییر دهید. شبکه درمانی از شما خواهد خواست که برای تغییر دادن PCP و شبکه درمانی با ما تماس بگیرید. پرسش‌های خود را با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima در میان بگذارید.

4. چگونه شبکه درمانی خود را تغییر دهید؟

شما می‌توانید شبکه درمانی خود را هر 30 روز به هر دلیل تغییر دهید. برای تغییر دادن شبکه درمانی خود با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید. اگر شبکه درمانی برگزیده شما به PCP فعلی شما مرتبط نباشد، می‌توانید PCP خود را تغییر دهید.

5. سهم هزینه (SOC, share-of-cost) چیست؟

سهم هزینه (SOC) مبلغ معینی است که باید ماهانه به ارائه‌دهندگان خود بپردازید تا بتوانید از طریق CalOptima واجد شرایط مزایای مدیکل شوید. برای این که بدانید آیا مشمول SOC هستید یا خیر و هر ماه چقدر باید بپردازید، با اداره خدمات اجتماعی اورنج کانتی تماس بگیرید.

6. آیا پرداخت سهم بیمار، حق بیمه یا مخارج نقدی جزو وظایف شما است؟

اگر مشمول SOC باشید (به پرسش قبل مراجعه کنید)، باید هر ماه آن مبلغ را به ارائه‌دهنده خود بپردازید. اگر مزایای تحت پوشش مدیکل را از طریق ارائه‌دهنده CalOptima دریافت کنید، مسئولیتی برای پرداخت سهم بیمار، حق بیمه یا مخارج نقدی نخواهید داشت.

7. اگر احتیاج به مراجعه به متخصص یا دریافت خدمات تخصصی پزشکی یا لوازم پزشکی دارید، باید چکار کنید؟

از PCP خود معرفی‌نامه بخواهید. مسئولیت تایید معرفی‌نامه مربوط به متخصص، خدمات پزشکی و امکانات پزشکی بر عهده شبکه درمانی است. زمان لازم برای صدور مجوز قبلی معمولی 5 روز کاری و برای صدور مجوز قبلی فوری 24 ساعت است.

8. چگونه می‌توانید درخواست مجوزی را که از سوی پزشک یا متخصص ارائه شده است، پیگیری کنید؟

پس از رسیدگی به درخواست مجوز، پزشک یا متخصص باید نتیجه را به شما اعلام کند. همچنین می‌توانید با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید.

9. اگر از مراکز خدمات درمانی صورتحساب دریافت کنید، چه باید کرد؟

اگر خدمات درمانی خود را از ارائه‌دهنده CalOptima Medi-Cal دریافت کرده باشید، نباید بابت خدمات تحت پوشش مدیکل صورتحساب برایتان صادر شود. با ارائه‌دهنده‌ای که برایتان صورتحساب صادر کرده است تماس بگیرید. شماره CalOptima Medi-Cal و/یا دیگر اطلاعات بیمه‌ای خود را در اختیار آن ارائه‌دهنده قرار دهید. اگر باز هم برایتان صورتحساب صادر شود یا برای وصول مطالبات از شما اقدام شود، باید با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید و راهنمایی بخواهید.

10. اگر بیمه درمانی دیگری داشته باشید، چه می‌شود؟

بیمه درمانی دیگر شما پرداخت‌کننده اصلی محسوب می‌شود و باید خدمات مورد نیاز شما را پوشش دهد. CalOptima Medi-Cal پرداخت‌کننده ثانوی است. برای این که CalOptima (Medi-Cal) هزینه‌های شما را پوشش دهد، باید ابتدا از بیمه اصلی خود بخواهید که پرداخت هزینه‌ها را بپذیرد.

11. اگر درزمانی که مطب پزشکتان تعطیل است به خدمات درمانی نیاز داشته باشید باید چه کنید؟

خدمات درمانی پس از ساعات اداری در ساعات تعطیلی مطب پزشک شما ارائه می‌شود. در صورت نیاز به خدمات درمانی پس از ساعات اداری:

  • با پزشک یا شبکه درمانی خود تماس بگیرید. معمولاً ارتباط شما ظرف 30 دقیقه با پرستار یا شخصی که بتواند مشاوره پزشکی ارائه کند، برقرار می‌شود. ممکن است از شما خواسته شود که به مرکز مراقبت فوری یا بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.
  • برای استفاده از خدمات درمانی پس از ساعات اداری باید کارت CalOptima Medi-Cal ID خود را نشان دهید.
  • خدمات ترجمه همزمان به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته به شکل رایگان ارائه می‌شود.

12. اگر خارج از اورنج کانتی باشید، چگونه می‌توانید خدمات درمانی اضطراری یا فوری دریافت کنید؟

اگر خارج از کانتی اورنج باشید و به خدمات درمانی اضطراری یا فوری نیاز داشته باشید:

  • با 911 تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک‌ترین بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی فوری مراجعه کنید.
  • اگر از اضطراری یا فوری بودن مشکل خود مطمئن نیستید، با پزشک یا شبکه درمانی خود تماس بگیرید.
  • پس از ورود به بخش اورژانس بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی فوری کارت شناسایی CalOptima Medi-Cal خود را نشان دهید.
  • از کارکنان بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی فوری بخواهید که ظرف 24 ساعت با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرند.

برای دریافت خدمات درمانی عمومی به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه نکنید. خدمات درمانی عمومی را از پزشکتان بخواهید.

13. خدمات بهداشت روانی را چگونه دریافت کنید؟

بهداشت روانی را بهداشت رفتاری نیز می‌گویند. CalOptima خدمات بهداشت رفتاری خفیف تا متوسط را پوشش می‌دهد. البته، بخش بهداشت رفتاری اداره خدمات درمانی اورنج کانتی خدمات تخصصی بهداشت روانی را ارائه می‌کند. از خدمات سازمان‌های جامعه-محور نیز می‌توان استفاده کرد. اعضای CalOptima می‌توانند از طریق تماس با بخش بهداشت رفتاری CalOptima به شماره 1-855-877-3885 از این مزایا بهره‌مند شوند. این شمارهطی 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته آماده پاسخ‌گویی به شماست. ما کارکنانی داریم که می‌توانند به زبان شما صحبت کنند. کاربران TTY می‌توانند با شماره 711 تماس بگیرند.

14. چه داروهایی پوشش داده می‌شود؟

سازمان خدمات درمانی (DHCS) مزایای دارویی شما را درتاریخ 1 ژانویه 2022 تغییر خواهد داد. داروهای نسخه دار شما تحت پوشش "Medi-Cal Rx" قرار خواهند گرفت. DHCS با پیمانکار جدید (Magellan) همکاری می کند تا خدمات Medi-Cal Rx را ارائه دهد.

این موضوع بر روی واجد شرایط بودن یا مزایای Medi-Cal شما تأثیری ندارد. شما از 1 ژانویه 2022، داروهای نسخه دار تحت پوشش Medi-Cal را به جای CalOptima از طریق Medi-Cal Rx دریافت خواهید کرد.

اگر در مورد Medi-Cal Rx سؤالات کلی دارید، با خط کمک تلفنی اعضای DHCS Medi-Cal توسط شماره
800-541-5555 تماس بگیرید. برای TTY با شماره 7077-430-800 ، در روزهای دوشنبه تا جمعه و از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر تماس بگیرید.

15. اگر خارج از اورنج کانتی باشید، چگونه می‌توانیداز پوشش داروهای نسخه‌ای بهره‌مند شوید؟

سازمان خدمات درمانی (DHCS) مزایای دارویی شما را درتاریخ 1 ژانویه 2022 تغییر خواهد داد. داروهای نسخه دار شما تحت پوشش "Medi-Cal Rx" قرار خواهند گرفت. DHCS با پیمانکار جدید (Magellan) همکاری می کند تا خدمات Medi-Cal Rx را ارائه دهد.

این موضوع بر روی واجد شرایط بودن یا مزایای Medi-Cal شما تأثیری ندارد. شما از 1 ژانویه 2022، داروهای نسخه دار تحت پوشش Medi-Cal را به جای CalOptima از طریق Medi-Cal Rx دریافت خواهید کرد.

اگر در مورد Medi-Cal Rx سؤالات کلی دارید، با خط کمک تلفنی اعضای DHCS Medi-Cal توسط شماره
800-541-5555 تماس بگیرید. برای TTY با شماره 7077-430-800 ، در روزهای دوشنبه تا جمعه و از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر تماس بگیرید.

16. چگونه از خدمات دندان‌پزشکی استفاده کنید؟

Denti-Cal برنامه Medi-Cal Dental است که زیر نظر اداره خدمات درمانی کالیفرنیا میباشد. Denti-Cal به ارائه خدمات دندان‌پزشکی به اعضای CalOptima می‌پردازد. توسط شماره رایگان 1-800-322-6384 می‌توانید با Denti-Cal تماس بگیرید. کاربران سیستم TDD/TTY می‌توانند با شماره تلفن رایگان 1-800-735-2929 تماس بگیرند.

17. خدمات بینایی را چگونه دریافت کنید؟

خدمات بینایی از طریق (VSP) به اعضای واجد شرایط CalOptima ارائه می‌شود. برای این که بدانید آیا واجد شرایط هستید یا خیر، با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید.

18. اگر نشانی، نام یا شماره تلفن شما تغییر کند، باید چه کنید؟

برای تماس گرفتن با شما در زمینه خدمات درمانی، باید نام، نشانی و شماره تلفن درست شما را در اختیار داشته باشیم. این تغییرات را باید به مراجع زیر اطلاع دهید:

  • اداره خدمات اجتماعی یا اداره تامین اجتماعی اورنج کانتی
  • اداره پست ایالات متحده
  • بخش خدمات مشتریان CalOptima

19. اگر بخواهید با زبان خود با پزشکتان ارتباط برقرار کنید، باید چه کنید؟

شما می‌توانید به زبان دلخواه خود با ارائه‌دهندگان خدمات درمانی CalOptima ارتباط برقرار کنید. بسیاری از ارائه‌دهندگان و کارکنان به زبان شما صحبت می‌کنند. سرویس ترجمه تلفنی به صورت رایگان و 24 ساعته در اختیار شماست.

برای دریافت خدمات درمانی حضوری نیز می‌توانید خواستار حضور مترجم در محل شوید. لزومی ندارد که از بستگان یا دوستان به عنوان مترجم استفاده کنید. مثلاً اگر پزشک یا کارکنان مطب به زبان شما آشنا نباشند، می‌توانید از مترجم بخواهید که شما را در مطب پزشک همراهی کند. درخواست همراهی مترجم را باید حداقل 5 روز زودتر از وقت مراجعه به پزشک یا در هنگام گرفتن نوبت به ما ارائه کنید.

اگر فکر می‌کنید که نیاز زبانی شما برآورده نشده است، می‌توانید به CalOptima شکایت کنید. پرسش‌های مربوط به خدمات ترجمه را با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima در میان بگذارید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات