Medi-Cal

Dịch Vụ Thông Dịch

Tại CalOptima, chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị

Chúng tôi tin vào việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi muốn bảo đảm quý vị tiếp nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

CalOptima tôn trọng quý vị, văn hóa và niềm tin của quý vị. Chúng tôi muốn làm mọi việc đơn giản hơn để quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Để làm mọi việc dễ dàng hơn cho quý vị, CalOptima cung cấp:

  • Nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.
  • Dịch vụ thông dịch viên, cùng với Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, mà không tốn chi phí cho quý vị đối với tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Quý vị không cần nhờ bạn bè hay người thân thông dịch cho quý vị.
  • Quý vị có thể nhận dịch vụ thông dịch 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần cho:
    Các dịch vụ y tế như các buổi khám với bác sĩ, dịch vụ ngoài giờ, dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, dịch vụ nhà thuốc và các lớp hướng dẫn về sức khỏe.
    Các dịch vụ không liên quan đến y tế như dịch vụ thành viên, than phiền của thành viên và các buổi hướng dẫn cho thành viên mới.
  • Tài liệu về hướng dẫn sức khỏe và ghi danh được in bằng nhiều ngôn ngữ cho quý vị mà không tốn chi phí.
  • Tài liệu bằng những hình thức khác, như chữ nổi braille, đĩa thu thanh hoặc bản in khổ chữ lớn đều không tốn chi phí.

Tất cả những gì quý vị cần làm là gọi cho nhóm y tế của mình hoặc CalOptima. Với các cuộc hẹn đã được lên lịch, hãy chắc chắn rằng quý vị yêu cầu một thông dịch viên ít nhất 5 ngày làm việc trước cuộc hẹn của mình.

Xin liên lạc Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima tại các số dưới đây.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu