OneCare (HMO D-SNP)

Phúc lợi

Tài liệu minh định sự đài thọ của OC có một danh sách các phúc lợi hoàn chỉnh.

Stethoscope Icon

Dịch vụ y tế

 • Khám phòng ngừa “Chào mừng đến với Medicare” (1 lần duy nhất)
 • Khám với bác sĩ gia đình
 • Khám với bác sĩ chuyên khoa y tế
 • Chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu
 • Dịch vụ hồi phục
 • Chích ngừa
 • Thuốc
 • Các Vật Dụng Không Cần Toa (OTC)
 • Dịch vụ xét nghiệm
 • Chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối
Hand Holding Heart Icon

Dịch vụ sức khỏe hành vi

 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần nội chẩn
 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại chẩn
 • Các dịch vụ lạm dụng chất gây nghiện ngoại chẩn
Wheelchair Icon

Các dịch vụ và tiếp liệu khác

 • Thiết bị trợ thính
 • Thiết bị và tiếp liệu cung cấp ô-xy
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Tiếp liệu y tế
 • Dịch vụ chỉnh xương
 • Chăm sóc bàn chân
 • Xe lăn, khung đi bộ, nạng, v.v...
Eye Icon

Chăm sóc nhãn khoa

 • Khám mắt định kỳ
 • Kính mắt hoặc kính áp tròng
Ambulance Icon

Dịch vụ chuyên chở

 • Chuyên chở Cấp cứu
 • Chuyên chở y tế không cấp cứu
 • Chuyên chở không liên quan đến y tế đến phòng tập thể dục
Bed Icon

Dịch vụ và sự trợ giúp dài hạn

 • Chương trình dịch vụ đa dạng cho người cao niên
 • Dịch vụ dành cho người lớn trong cộng đồng
 • Chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng
Document with arrow pointing down icon

Tải xuống bản tóm tắt phúc lợi của OneCare năm 2024 (Được cập nhật vào 8/15/2023) Download PDF Icon Đây chỉ là một bản tóm tắt, xin vui lòng xem tài liệu minh định sự đài thọ của OC để có danh sách các phúc lợi đầy đủ.

Arrow Pointing Right Icon

Các Phúc Lợi Không Cần Toa (OTC) Tìm hiểu về cách đặt hàng các sản phẩm không cần toa qua trang mạng, bằng ứng dụng di động, qua điện thoại hoặc bằng đường bưu điện.

Document with arrow pointing down icon

Đường dây Tư vấn với Y tá  Chúng tôi muốn quý vị có thể nhận được câu trả lời khi quý vị hoặc những người thân của quý vị bị bệnh, cảm thấy không khỏe hoặc bị thương.

Chăm sóc Nha khoa: Các dịch vụ nha khoa phòng ngừa và phục hồi được cung cấp thông qua chương trình Medi-Cal. Để tìm hiểu về các phúc lợi hoặc để tìm một nha sĩ, xin vui lòng gọi Medi-Cal ở số 1-800-322-6384 hoặc vào www.dental.dhcs.ca.gov.

Sự đài thọ ngoài hệ thống

Hầu hết các dịch vụ sẽ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống của chúng tôi. Nếu quý vị cần một dịch vụ được đài thọ mà không thể được cung cấp trong hệ thống của chúng tôi, OneCare (HMO D-SNP) sẽ thanh toán chi phí cho một nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống. Quý vị có quyền khám với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu ngoài hệ thống, khi cần thiết. Nếu nhà cung cấp Medi-Cal hoặc Medicare hiện tại của quý vị không có trong hệ thống của chúng tôi, quý vị có thể tiếp tục khám với nhà cung cấp dịch vụ đó trong một khoảng thời gian nếu nhà cung cấp đồng ý làm việc với OneCare.

Sự đài thọ dịch vụ cấp cứu

Nếu quý vị cần sự chăm sóc cấp cứu bất kỳ lúc nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, quý vị không cần sự chấp thuận trước. OneCare có thể cung cấp cho quý vị một danh sách các dịch vụ hoặc thủ thuật yêu cầu quý vị phải có giấy cho phép trước (tiếng Anh là prior authorization) trước khi dịch vụ được cung cấp.

Nhận dịch vụ chăm sóc khi có thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

Nếu Thống đốc bang California, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ hoặc Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố một tình trạng thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở Quận Cam, quý vị vẫn nhận được dịch vụ chăm sóc từ OneCare.

Hầu hết các dịch vụ sẽ được thực hiện trong hệ thống nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý vị cần một dịch vụ được đài thọ mà không thể được cung cấp trong hệ thống của chúng tôi, OneCare sẽ thanh toán chi phí cho một nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống. Quý vị có quyền khám với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu ngoài hệ thống. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Medi-Cal hoặc Medicare hiện tại của quý vị không có trong hệ thống của chúng tôi, quý vị có thể tiếp tục khám với nhà cung cấp dịch vụ đó trong một khoảng thời gian nếu nhà cung cấp đồng ý làm việc với OneCare.

Trong tình trạng thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đã được tuyên bố, nếu quý vị không thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống, chúng tôi sẽ cho phép quý vị nhận dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống mà không tốn phí. Nếu quý vị không thể sử dụng một nhà thuốc trong hệ thống trong tình trạng thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đã được tuyên bố, quý vị có thể sẽ được lấy các loại thuốc theo toa của mình tại một nhà thuốc ngoài hệ thống.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.