OneCare (HMO D-SNP)

Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc

Hoặc Chương Trình Xem Xét Thuốc

Chúng tôi có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh với Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc (Medication Therapy Management, MTM). Chương trình này còn được gọi là Chương Trình Xem Xét Thuốc (Medicine Review Program). Chương trình này cung cấp cho quý vị những công cụ quý vị cần để tận dụng tối đa các loại thuốc của quý vị. Chúng tôi cung cấp Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc không tốn phí cho các thành viên của OneCare (HMO D-SNP), Chương trình Medicare Medi-Cal.

Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc dành cho các thành viên có nguy cơ cao dễ gặp phải các tác dụng phụ từ các loại thuốc họ đang dùng. Thông qua Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc, quý vị có thể trao đổi với một trong những dược sĩ của chúng tôi mà không tốn phí. Các dược sĩ của chúng tôi hướng dẫn quý vị cách sử dụng thuốc an toàn và đúng cách. Việc sử dụng các loại thuốc của quý vị đúng cách giúp ngăn ngừa những tác dụng phụ.

Xem xét thuốc toàn diện

Là một phần của Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc, một dược sĩ sẽ xem xét tất cả các loại thuốc (comprehensive medication review, CMR) với quý vị. Chúng tôi có thể xem xét thuốc trực tiếp với quý vị hoặc qua điện thoại. Buổi xem xét thuốc toàn diện có thể mất từ 30 đến 60 phút để hoàn tất.

Trong buổi xem xét thuốc toàn diện của quý vị, dược sĩ sẽ xem xét:

 • Tại sao quý vị sử dụng những loại thuốc của mình
 • Liệu những loại thuốc quý vị đang sử dụng có hiệu quả cho quý vị
 • Liệu những loại thuốc của quý vị có gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào
 • Liệu những loại thuốc của quý vị có tương tác với nhau, tương tác với thức ăn hoặc với những loại thuốc không cần toa
 • Liệu có cách để giảm số lượng thuốc quý vị đang sử dụng

Sau buổi trao đổi với dược sĩ, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư qua đường bưu điện kèm với:

 • Một Danh sách những Việc cần Thực hiện để chia sẻ những gì đã được trao đổi tại buổi xem xét thuốc toàn diện và những bước quý vị nên thực hiện để giúp quý vị sử dụng các loại thuốc của mình một cách an toàn
 • Một Danh sách Thuốc để liệt kê tất cả các loại thuốc của quý vị, cách dùng thuốc và vì sao quý vị dùng thuốc
Document with arrow pointing down icon

Danh Sách Thuốc Download PDF Icon Tải xuống mẫu đơn trống để theo dõi những loại thuốc khác hoặc cập nhật danh sách thuốc của quý vị.

Xem xét những thuốc cần được chú ý

Dược sĩ thực hiện việc xem xét những loại thuốc cần được chú ý (targeted medication reviews, TMR) ít nhất một lần mỗi 3 tháng. Dược sĩ xem xét các loại thuốc quý vị sử dụng và sẽ liên lạc với bác sĩ của quý vị nếu có những cách cải thiện thuốc của quý vị hoặc nếu có những vấn đề về sự an toàn.

Yêu cầu về sự hội đủ điều kiện cho Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc

Mỗi quý một lần, chúng tôi sẽ chọn những thành viên tham gia vào chương trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc. Nếu quý vị đáp ứng được một hoặc nhiều hơn những điều kiện của các nhóm dưới đây, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư qua đường bưu điện để cho quý vị biết rằng quý vị đã được ghi danh vào Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc. Thư gửi cho quý vị cũng bao gồm thông tin về cách để loại bỏ một cách an toàn những loại thuốc theo toa không còn sử dụng.

Nhóm 1: Quý vị được chọn cho Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc nếu A, B và C áp dụng cho quý vị:

A. Quý vị nhận các loại thuốc khi có 3 hoặc nhiều hơn những tình trạng sau đây:

 • Bệnh tiểu đường
 • Bệnh suyễn
 • Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mãn Tính (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD)
 • Bệnh tăng huyết áp hoặc cao huyết áp
 • Rối loạn mỡ máu (dyslipidemia) hoặc lượng mỡ trong máu (cholesterol) cao
 • Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (End-Stage Renal Disease, ESRD) — Bệnh này được xác định từ hóa đơn thuốc theo toa hoặc chẩn đoán.

B. Quý vị đang sử dụng từ 8 loại thuốc trở lên thông qua OneCare cho mỗi quý

C. Quý vị có thể sẽ trả hơn $5,330 cho chi phí thuốc mỗi năm

Nhóm 2: Quý vị được chọn để tham gia Chương Trình Kiểm Soát Trị Liệu Thuốc nếu:

1. Quý vị được xác định có nguy cơ cao sẽ bị tác dụng phụ hoặc dùng thuốc quá liều do tổng liều lượng thuốc opioid của quý vị có được từ nhiều người kê toa hoặc nhà thuốc.

2. Gần đây quý vị có tiền sử sử dụng quá liều liên quan đến thuốc có chứa opioid.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hoặc không muốn tham gia vào chương trình này và muốn rút tên ra khỏi chương trình, xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ OneCare ở số 1-877-412-2734 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Cách Loại Bỏ những Loại Thuốc Không Còn Sử Dụng, Không Còn Cần Đến Nữa hoặc Hết Hạn

Quý vị nên loại bỏ sớm nhất có thể các loại thuốc không sử dụng hoặc thuốc đã hết hạn. Việc giữ lại các loại thuốc không cần thiết ở nhà có thể tạo ra nguy cơ những người khác uống nhầm thuốc hoặc lạm dụng thuốc.

Cách tốt nhất để loại bỏ các loại thuốc là thông qua chương trình hoặc địa điểm thâu lại thuốc, những chương trình hoặc địa điểm này sẽ loại bỏ những loại thuốc của quý vị một cách an toàn và bảo đảm.

 • Những Ngày Thâu Lại Thuốc trên Toàn Quốc (National Rx Take Back Days): Vào tháng 4 và tháng 10, Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm tổ chức Ngày Thâu Lại Thuốc. Để biết thời gian và địa điểm, xin vào trang mạng www.deatakeback.com.
 • Những nơi bỏ cố định: Một số nhà thuốc và sở cảnh sát có thùng bỏ thuốc hoặc chương trình gửi lại thuốc qua đường bưu điện có thể sử dụng bất kỳ lúc nào trong năm mà không tốn phí. Để tìm một nơi bỏ thuốc gần nơi ở của quý vị, xin vào trang mạng https://bit.ly/disposallocationsites.

Khi không có các chọn lựa thâu lại thuốc, có hai chọn lựa để bỏ các loại thuốc tại nhà là xả xuống bồn cầu hoặc vứt vào thùng rác gia đình.

 • Xả xuống bồn cầu: Các loại thuốc bị lạm dụng nhiều hoặc có nguy cơ gây tử vong cao nên được xả xuống bồn cầu và không vứt vào thùng rác gia đình. Những loại thuốc này bao gồm những loại thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện (opioid) (như thuốc hydrocodone và fentanyl). Để biết danh sách các loại thuốc nên được xả xuống bồn cầu, xin vào trang https://bit.ly/fdaflushlist.
 • Bỏ thuốc trong thùng rác gia đình: Nếu thuốc không có trong danh sách các loại thuốc nên được xả xuống bồn cầu, xin làm theo những bước sau:

        1. Lấy thuốc ra khỏi hộp đựng.
        2. Trộn thuốc với chất không thể ăn được, như bã cà phê, đất hoặc cát vệ sinh cho mèo.
        3. Cho hỗn hợp vào một túi được đóng kín và bỏ túi vào thùng rác.
        4. Xóa tất cả thông tin cá nhân có trên nhãn dán của hộp đựng thuốc rỗng.

Để tìm hiểu thêm về cách để loại bỏ thuốc an toàn, xin vào trang mạnghttps://bit.ly/rxdisposallist.

Xin chắc chắn quý vị thường xuyên xem xét tất cả các loại thuốc của quý vị với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị. Bỏ các loại thuốc ngay khi quý vị không còn cần đến nữa.Xin chắc chắn quý vị thường xuyên xem xét tất cả các loại thuốc của quý vị với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị. Bỏ các loại thuốc ngay khi quý vị không còn cần đến nữa.

Những Thông Tin Cập Nhật về Sức Khỏe

Xin đọc những lá thư được gửi đến cho quý vị qua đường bưu điện mỗi quý một lần. Những lá thư này bao gồm những thông tin cập nhật về những chủ đề sức khỏe khác nhau.

Tháng 2 năm 2024: Các Loại Thuốc Có Thể Làm Tăng Nguy Cơ Té Ngã Của Quý Vị 

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  711 TTY

  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_24WEB001TV_2024_A

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.