OneCare (HMO SNP)

Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc

Hoặc Chương Trình Xem Xét Thuốc

Chúng tôi có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh với Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc (Medication Therapy Management - MTM). Chương trình này còn được gọi là Chương Trình Xem Xét Thuốc (Medicine Review Program). Chương trình cung cấp cho quý vị những công cụ quý vị cần để tận dụng tối đa các loại thuốc của quý vị. Chúng tôi cung cấp Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc không tốn phí cho các thành viên OneCare (HMO SNP).

Chúng tôi chọn những thành viên có nguy cơ cao nhất cho các vấn đề về thuốc để vào Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc. Chương trình cung cấp cho quý vị một dược sĩ để nói chuyện mà không tốn phí. Các dược sĩ được huấn luyện của Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc của chúng tôi hướng dẫn quý vị cách sử dụng thuốc an toàn và đúng cách. Việc sử dụng thuốc của quý vị đúng cách giúp ngăn ngừa những tác dụng phụ từ thuốc của quý vị. Chương trình cũng có thể giảm chi phí tự trả của quý vị.

Xem xét thuốc toàn diện

Là một phần của Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc, một dược sĩ sẽ xem xét tất cả các thuốc (CMR) với quý vị. Chúng tôi có thể xem xét thuốc trực tiếp với quý vị hoặc qua điện thoại. Việc xem xét tất cả các thuốc có thể mất từ 30 đến 60 phút.

Trong buổi xem xét thuốc này, dược sĩ sẽ xem xét:

 • Tại sao quý vị sử dụng những loại thuốc của mình
 • Nếu loại thuốc nào quý vị đang sử dụng có công hiệu với quý vị
 • Nếu loại thuốc nào quý vị đang sử dụng gây ra tác dụng phụ hoặc làm quý vị bệnh nặng hơn
 • Nếu thuốc của quý vị ảnh hưởng lẫn nhau, ảnh hưởng với thức ăn hoặc với những thuốc không cần toa
 • Nếu có những cách làm giảm số thuốc quý vị đang sử dụng

Sau khi gặp dược sĩ, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị 2 tài liệu qua đường bưu điện:

 • Kế hoạch hành động về thuốc: Cho quý vị thấy các bước quý vị có thể thực hiện để tận dụng tối đa các loại thuốc của quý vị.
 • Danh sách thuốc cá nhân: Để quý vị liệt kê tất cả các loại thuốc của quý vị, cách quý vị dùng và vì sao quý vị dùng chúng.
Document with arrow pointing down icon

Danh sách thuốc cá nhân  Tải xuống mẫu đơn còn để trống để theo dõi những loại thuốc khác hoặc cập nhật danh sách thuốc của quý vị.

Xem xét những thuốc cần được chú ý

Dược sĩ thực hiện xem xét thuốc cần được chú ý (TMR) ít nhất một lần mỗi quý. Dược sĩ chỉ xem xét một số loại thuốc quý vị sử dụng để xem nếu có vấn đề nào có thể gây ra nguy hiểm cho quý vị không. Nếu quý vị có nguy cơ, dược sĩ sẽ cho bác sĩ của quý vị biết.

Yêu cầu về sự hội đủ điều kiện cho Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc

Mỗi quý, chúng tôi sẽ chọn những thành viên tham gia vào chương trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc. Nếu được chọn, chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị biết.

Quý vị được chọn cho Chương Trình Kiểm Soát Việc Trị Liệu Bằng Thuốc nếu A, B và C áp dụng cho quý vị:
A. Quý vị nhận thuốc khi có 3 hoặc nhiều hơn những tình trạng sau đây:

 • Bệnh tiểu đường
 • Bệnh suyễn
 • Bệnh Nghẽn Động Mạch Phổi Mãn Tính (COPD)
 • Bệnh cao huyết áp (hypertension)
 • Rối loạn mỡ máu (dyslipidemia) hoặc lượng mỡ trong máu (cholesterol) cao
 • Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (ESRD)

B. Quý vị đang sử dụng từ 8 loại thuốc trở lên qua OneCare mỗi quý
C. Quý vị có thể phải trả hơn $4,044 cho chi phí thuốc mỗi năm

Nếu quý vị không muốn tham gia vào chương trình này, xin gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare ở số 1-877-412-2734 để không tham gia, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số miễn phí 1-800-735-2929.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_WEB020_M Accepted 06/17/19

OneCare (HMO SNP) là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện phải có cả Phần A và Phần B để gia nhập chương trình. Thông tin này không phải là sự miêu tả toàn diện của các phúc lợi. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc chương trình. Các hạn chế, tiền phụ phí và giới hạn có thể được áp dụng. Các phúc lợi, tiền lệ phí và/hoặc tiền phụ phí/tiền đồng trả có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí, tiền đồng trả, và tiền khấu trừ có thể khác nhau tùy vào mức Trợ Giúp Thêm quý vị nhận được. Xin liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/Bác Sĩ/Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Những người thụ hưởng Medicare cũng có thể gia nhập vào OneCare (HMO SNP) qua Trung Tâm Ghi Danh Gia Nhập Trên Mạng của Medicare CMS (tiếng Anh là CMS Medicare Online Enrollment Center) tại địa chỉ http://www.medicare.gov. Medicare đã không xem xét hoặc xác nhận thông tin này. Danh Sách Thuốc, hệ thống nhà thuốc, và/hoặc hệ thống nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ được thông báo khi cần thiết. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Thông tin này có sẵn miễn phí bằng những ngôn ngữ khác. Xin gọi văn phòng dịch vụ của chúng tôi ở số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi ở số 1-800-735-2929.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.