Medi-Cal

اعضای جدید از اینجا آغاز کنند

به CalOptima خوش آمدید

برای اعضای جدید CalOptima، یک بسته «به CalOptima خوش آمدید» از طریق پست ارسال می‌شود. این بسته را در اولین فرصت باز کنید و این 4 کار را انجام دهید:

1. انتخاب یک ارائه‌دهنده اولیه خدمات درمانی (PCP) و یک شبکه درمانی

در این بسته یک کتاب بزرگ با عنوان راهنمای شبکه درمانی و ارائه‌دهندگان وجود دارد. از این کتاب راهنما یک PCP و یک شبکه درمانی انتخاب کنید. باید ارائه‌دهنده مراقبت‌های اولیه‌ای را انتخاب کنید که متعلق به شبکه درمانی مورد انتخاب‌تان باشد.

2. پر کردن فرم انتخاب شبکه درمانی

فرم انتخاب شبکه درمانی در داخل بسته ویژه عضو جدید است. باید نام شبکه درمانی و ارائه‌دهنده مراقبت‌های اولیه مورد انتخاب خود را بنویسید، فرم را امضا کنید و آن را در اسرع وقت به CalOptima بازگردانید.

3. خواندن کتابچه راهنمای اعضای CalOptima و نگه داشتن آن

کتابچه راهنمای اعضای CalOptima حاوی اطلاعات مهمی درباره برنامه‌ها و خدمات CalOptima است. برای آشنا شدن با خدمات تحت پوشش ما، روش تغییر دادن شبکه درمانی، روش تغییر دادن ارائه دهنده اولیه خدمات درمانی و جزییات دیگر، به این کتابچه مراجعه کنید.

4. برنامه ریزی اولین معاینه پزشکی

اولین معاینه پزشکی خود را ظرف 90 روز (3 ماه) از تاریخ پیوستن به CalOptima برنامه ریزی کنید. ما معتقدیم، مراقبت پیشگیرانه بهترین روش حفظ سلامت شما و خانواده‌تان است. این به معنای اولین مراجعه به پزشک‌تان است، حتی اگر بیمار نیستید. پزشک شما می‌تواند مسائل پزشکی را پیش از تبدیل شدن به مشکلات بزرگ تشخیص دهد.

باردار هستید؟

کارهایی که باید پیش از اقدام به باردار شدن انجام دهید

شبکه درمانی شما یا CalOptima، خدمات تنظیم خانواده را پوشش می‌دهد. این موارد شامل مشاوره، آزمایش بارداری و روش‌های پیشگیری از بارداری است. با شماره‌های زیر با بخش خدمات مشتریان CalOptima تماس بگیرید.

کارهایی که باید در دوره بارداری انجام دهید

به محض آگاه شدن از بارداری، باید برای دریافت مراقبت پیش از زایمان به پزشک‌تان مراجعه کنید. از پزشک‌تان درباره خدمات پشتیبانی مراقبت‌های دوران بارداری بپرسید. این برنامه اطلاعات بیشتری در دوره بارداری و تا دو ماه پس از به دنیا آمدن نوزاد در اختیارتان قرار می‌دهد.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات